Konsorcjum projektu

Celem realizacji krajowego programu powołano w maju 2008 roku Konsorcjum w następującym składzie:

W ramach tego przedsięwzięcia, zaplanowanego na najbliższe cztery lata (2008-2012), przewidziano także współpracę z zagranicznymi partnerami badawczymi, w tym zwłaszcza ze służbami geologicznymi (np. niemiecką BGR). Prace ruszyły z początkiem października 2008 roku, a w dniu 14 listopada 2008 roku odbyło się w PIG spotkanie inauguracyjne i I-sze spotkanie robocze Konsorcjum projektu z udziałem zaproszonych gości - przedstawicieli podmiotów przemysłowych (PGE Bełchatów i PGNiG SA), Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW i Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Unijnych.
 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.