kons.png

Krajowy Program

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania"

Idea CCS

Idea CCS (wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2, inaczej geologicznej sekwestracji CO2)

gccsi.pngCCS na świecie

Dokumenty do pobrania

Krajowy_Program.pdf : Status prac w ramach Krajowego Programu (2013) - prezentacja

ulotka_o_CCS.pdf : Status prac w ramach Krajowego Programu (2010) - ulotka informacyjna

kalendarzCO2.pdf: Kalendarz CCS 2012

Broszura_bezpieczne_skladowanie.pdf: Broszura nt. bezpieczeństwa składowania CO2

 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.