KAPS CO2

Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS

O PROJEKCIE


CEL - monitorowanie statusu i rezultatów projektów demonstracyjnych, komercyjnych i pilotażowych CCS/CCUS (wychwytu i geologicznego składowania/wykorzystania dwutlenku węgla), dotyczących podziemnego składowania/wykorzystania dwutlenku węgla w Europie i na świecie oraz sporządzenie raportu na ten temat, w szczególności w zakresie sposobów nadzoru i kontroli bezpieczeństwa składowania CO2 odpowiadających wymogom art. 14 ustawy z dnia 27 września 2013 o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238), jako zadania PIG, odnoszącego się do art. 163a ust 2 i 3 Pgg, obejmującego też rekomendacje dla ewentualnego zastosowania CCS/CCUS w warunkach polskich. Określenie CCS/CCUS dotyczy projektów CCS, które obejmują wspomaganie wydobycia węglowodorów (w tym ropy naftowej). W związku z tym, iż w ten sposób działa większość funkcjonujących na świecie dużych projektów CCS, pojęcia CCS i CCS/CCUS można stosować zamiennie.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący zakres prac:

1. Inwentaryzacja aktualnie realizowanych projektów CCS (sprawozdanie i aplikacja GIS/WebGIS);

2. Ocena przydatności i skuteczności stosowania technologii CCS w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla (sprawozdanie);

3. Ocena bezpieczeństwa stosowania technologii CCS dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska w oparciu o wytyczne odnośnie wdrażania dyrektywy UE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla - Guidance Document 1 & 2, EC 2011 (sprawozdanie);

4. Ocena potrzeby i zasadności dopuszczenia stosowania technologii CCS na skalę przemysłową (sprawozdanie);

5. Rekomendacje dotyczące dalszych działań w zakresie stosowania technologii CCS na skalę przemysłową (sprawozdanie);

6. Koordynacja prac, wymiana doświadczeń i prezentacja wyników (raport końcowy, kontakty i wymiana doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie CCS, strona www z raportami i aplikacją GIS/WebGIS) .

WYNIKI PRAC

 • sprawozd2020p.pdf: Raport końcowy za lata 2015-2020 (obejmujący poniższe sprawozdania cząstkowe - stan na koniec 2020 roku)

 • 1a.pdf: Sprawozdanie z zadania 1
 • 2a.pdf: Sprawozdanie z zadania 2
 • 3a.pdf: Sprawozdanie z zadania 3
 • 4a.pdf: Sprawozdanie z zadania 4
 • 5a.pdf: Sprawozdanie z zadania 5

 • Baza2.zip: Baza informacji o projektach CCS/CCUS (stan na koniec 2020 roku)

Mapa interaktywna aktualnie realizowanych na świecie projektów CCS/CCUS, według stanu na lipiec 2021 roku (dużych - demonstracyjnych i komercyjnych oraz pilotażowych i badawczych), dostępna po kliknięciu obrazka poniżej:

1.png

projekty realizowane: Lista/baza aktualnie realizowanych na świecie (i zakończonych) projektów CCS/CCUS, według stanu na lipiec 2021 roku (dużych - demonstracyjnych i komercyjnych oraz pilotażowych i badawczych)

 • sprawozd2017.pdf: Raport końcowy za lata 2015-2017 (obejmujący poniższe sprawozdania cząstkowe - stan na koniec 2017 roku, z poprawkami z kwietnia 2018 roku)

 • 1.pdf: Sprawozdanie z zadania 1
 • 2.pdf: Sprawozdanie z zadania 2
 • 3.pdf: Sprawozdanie z zadania 3
 • 4.pdf: Sprawozdanie z zadania 4
 • 5.pdf: Sprawozdanie z zadania 5

 • Baza.zip: Baza informacji o projektach CCS/CCUS (stan na koniec 2017 roku, z poprawkami z kwietnia 2018 roku)

Mapa interaktywna (Duże projekty CCS/CCUS - stan na koniec 2017 roku - aplikacja Google Maps)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XnEgYcv0ar0xAfH-Mg0QbTDZLdE&hl=pl&usp=sharing

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 1a.jpg manage 219.8 K 31 Dec 2019 - 09:40 AdamWojcicki  
jpgjpg 1aa.jpg manage 219.8 K 31 Dec 2019 - 09:50 AdamWojcicki  
 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.