ATRYBUT ZNACZENIE
NAZWA nazwa projektu CCS/CCUS
STATUS status/stopień zaawansowania projektu CCS/CCUS
OPCJA opcja składowania, kod
MTCO2_ROK roczna ilość wychwytywanego CO2, mln ton
ROKUR rok uruchomienia - faktyczny lub planowany
INSTALACJA rodzaj zakładu przemysłowego (emitenta)
WYCHWYT rodzaj instalacji wychwytu
WYEMCO2 % wychwytywanej emisji CO2
SKSTRUM skład strumienia
TRANSPORT sposób i parametry transportu
SKLADOW opcja składowania, opisowo