Atlas CO2  
 
Warstwy
Emitenci
K poziomy wodonośne
Geotermia (z>1 km)
K poziomy wodonośne
J poziomy wodonośne
T poziomy wodonośne
Temperatura w stropie J1
Temperatura w stropie K1
Punkty zatłaczania weglowodorów
Złoża weglowodorów
MPW potencjalne składowiska CO2
MPW obszary górnicze
Otwory za MPW
Miasta ponad 50 tys.
Obszary zurbanizowane
Gazociągi PGNiG
Obszary chronione
Rzeki
Podział administracyjny
Granica Polski
Odśwież mapę
 

  Legenda  
   
  Interaktywny atlas prezentujący możliwości geologicznej sekwestracji CO2 w Polsce  
 
 
   

  Informacje  
     

  Adnotacje  
 

Przedstawiony interaktywny atlas uzupełniono o warstwy numeryczne dotyczące rozkładów temperatur w stropie J1 i K1 (geotermia), opracowane w ramach tematu "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania" (koordynator: PIG-PIB), z wykorzystaniem materiałów z "Atlasu zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim" (koordynator: AGH).

 
  Patroni  
 
 

  Podgląd  
   


Tryb Javy Dostępny
Wyłącz